eu - es - en - fr

Siadeco

Ikerketa aplikatua

Aldizkaria

Argitalpenak

1993

Euskal Autonomi Elkarteko zerbitzu turistikoetako sarbideei buruzko gidaliburua

Siadecok egindako txosten batean oinarriturik, orduko Euskal Autonomia Elkarteko Gutxitu Fisikoen Konfederakunde-Koordinakundearen ekimenez, 1993an argitaratutako gidaliburua da. Mugikortasun arazo handiko pertsonei begira, zerbitzu turistikoetako sarbideen egoera zein zen ezagutzera emateko prestatutako argitalpena izan zen. Ikuspuntu turistikotik interesgarriak diren lekuak (hotelak, jatetxeak, museoak,...) nahiz une jakin batean beren ohiko bizilekutik kanpo dauden pertsonentzat jakingarriak izan daitezkeenak ere aztertu ziren (banketxe eta aurrezki kutxak, aparkalekuak, kirol instalazioak,...). Argitalpen hau gaztelaniaz argitaratua dago.

1992

Euskara Errenterian

Siadecoren Azterketa Soziolinguistikoa oinarri, euskararen egoerarekiko jakin minak eraginda Errenteriako Udalak sustatutako argitalpena da. Koldo Mitxelenaren zitarekin du sarrera: "Gizarte bakoitzak, gizarte den aldetik, ikusmolde berezi bat du eta beraren arabera aztertzen eta neurtzen ditu gauzak. Eta herri-izpiritu honek kulturari eragiten dio, kultura izpiritu horren ispilu da, eta orobat hizkuntza: biak dira herritasunaren errainu, distira eta jario".

1992

Euskara Bilbon

Batetik Bilbao hirian Siadecok egindako azterketa soziolinguistiko baten laburpena jasotzen du eta bestetik berriz José María Sánchez Carrión-en ondorengo azterlana: "Bilb(a)o eta Euskara, errealitate baten desafioa eta desafio baten errealitatea". Siadecoren azterlanean besteak beste, garai horretako, EAEko hiru hiriburuetako datuak alderatzen dira, Siadecok definitutako KENK, GAL indarra, EUTSI indarra eta GARA indarra adierazleei jarraiki. José María Sánchez Carriónek garatutako atalean berriz, ondorego paradoxa aurkeztu, aztertu eta irtenbide baterako proposamena egiten da: "gaur egunean dagoen bezainbeste euskaldun inoiz ez da egon Bilbon, ezta ezagupen maila hain altuarekin ere, eta aldiz, euskara inoiz ez da egon sozialki, gaur egun dagoen bezain isolatua".

1991

Euskara Beasainen

Beasaingo Udaleko Euskara Zerbitzuaren eskariz, 1981eko Zentsu eta 1986ko Errolden eta Siadecok 1988an egindako neurketetako datuak erabiliz, Siadecok egindako Beasaingo Azterketa Soziolinguistikoaren laburpena da. Azken mendeetan euskarak Beasainen utzitako aztarnak eta izandako bilakaera lehendabiziko zatian jaso ondoren, hizkuntza ezagutza, hizkuntzaren transmisioa eta euskararen erabileraren datu zehatzak jasotzen dituen argitalpena da. Datuak besteak beste, Beasaingo orduko eremu desberdinen arabera jasoak daude: Ezkiaga/Lazkaibar, Hirigune zaharra, Barrendain/Igartza, Loinatz/Antzizar, Baserri hiritartuak eta Auzo barreiatuak.

1990

Euskararen egoera Bortzirietan

Bortzirietako Euskara Batzordeak (Arantza, Bera, Lesaka, Igantzi eta Etxalar herriek osatzen dutena) eta Nafarroako Gobernuak sustatutako argitalpen hau, Siadecok Bortzirietan egindako ikerketa soziolinguistikoan oinarrituta, datu eta ondorio nagusien dibulgaziorako sintesia da. Honako hauek dira bertan aurki daitezkeen informazio atal nagusiak: biztanleen euskararen ezagupen maila 1986ko Erroldako datuen arabera; euskararen presentzia gizarte bizitzan; euskararekiko iritzi, jarrera eta balorapenak

1989

Soziolinguistikazko mapa. 1986. Urteko erroldaren araberako Euskal Autonomi Elkarteko Azterketa Demolinguistikoa

Eusko Jaurlaritzaren orduko Hizkuntza Politikarako Idazkaritza Nagusiak sustatutako argitalpen honetan, euskarak EAEn bizi zuen egoeraren ezaugarri nagusiak aztertzen dira, egoera horren zergatiak eta gertaera prozesua ezagutzeko aukera zabalduz eta hizkuntza plangintzari begira tresna baliagarria eskainiz. Argitalpen hau, 1986ko biztanleen Erroldako datu soziolinguistikoen inguruan Siadecok egindako ikerketa aitzindari batean oinarritzen da eta bertan hizkuntza egoera diagnostikatzeko beren-beregi sortu ziren ondorengo indizeak aurki daitezke: Kenk, Eutsi-indarra, Gara-indarra, Gal-indarra 1, Gal-indarra 2, Erakar-indarra. Dokumentu hau, ondorengo eduki ataletan egituratzen da: hizkuntza gaitasuna eta ama hizkuntza; indizeen azterketa; emaitza nagusiak, soziolinguistikazko plangintza-mapa lantzeko irizpideak; taula, mapa eta irudi-zerrenda eta eranskinak.

1989

Enquête sociolinguistique sur l'état de la langue basque dans les provinces de Soule, Basse-Navarre et Labourd Intérieur

Argitalpen hau, Zuberoan, Nafarroa Beherean eta Lapurdiko barne aldean euskarak bizi duen egoerari buruz, Siadecok egindako ikerketa batean oinarritzen da. Association Sü Aziak argitaratu zuen frantsesez, Syndicat Intercantonal du Pays de Soule-ren eta Conseil Régional d'Aquitaine-ren laguntzaz. Argitalpen honetan, azterketa egiteko bideratu zen inkestatze prozesuaren ondorioz lortutako emaitza nagusiak aurkezten dira. Horrez gain, proiektuak kontuan hartzen duen lurralde eremurako, euskararen etorkizuneko eszenategiak planteatzen dira.

1988

Euskara Bergaran

Bergararako 1988an egindako Azterketa Soziolinguistikoaren laburpena da eta lan hori oinarri modura erabili zen herriko arlo desberdinetan euskararen erabilpena normalizatzeko planak bideratzerakoan. Honelaxe hasten dira argitalpenak dituen hiru atalak: (I) "Jakin baldin badakigu...", (II) "... Eta alde baldin bagaude...", (III) "... Zergatik ez egin?"